Ocenění

Regionální potravina 2017
Více informací

Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2017

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost 2016 a 2015