Podpořte nás

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ DÁRCŮ

Dle § 15, odst. 1 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů mají fyzické osoby (jednotlivci) a dle § 20, odst. 8 právnické osoby (podnikatelé) právo na odečtení daru ze základu daně.

Dárce fyzická osoba (soukromá osoba, zaměstnanec firmy nebo organizace, OSVČ)

Fyzická osoba může podle Zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce přesáhne 2 % základu daně poplatníka, nebo činí alespoň 1 000 Kč.

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo zaměstnanec, který si sám podává daňové přiznání, uplatníte si odpočet darů ze základu daně přímo ve svém daňovém přiznání.

Pokud Vám daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předejte potvrzení o poskytnutí daru mzdové účtárně nejpozději do 15. 2. následujícího roku, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání v březnové výplatě.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

Dárce právnická osoba

Právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2 000 Kč za kalendářní rok. Celkově lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

PRO FIRMY

Dárcovství firem a podporu formou sponzorství nevnímáme jako samozřejmost. Pro nás je to cesta rozvoje a vzájemné spolupráce, jak pomáhat lidem s handicapem snadněji a rychleji se začlenit do pracovního prostředí a života běžné společnosti. Přízeň všech dárců nás zavazuje k profesionálnímu přístupu, bereme ji jako vstřícnou a velkou příležitost naplňovat naše poslání.

Nabízíme spolupráci postavenou na jasně dohodnutém partnerství s cílem efektivně poskytnout to, co je pro partnera důležité a dobře využitelné v rámci prezentace jeho společenské odpovědnosti firem (CSR). Můžete nás kdykoli kontaktovat.

DOBROVOLNÍCI

Pokud se rozhodnete podpořit naši činnost finančním darem, pošlete libovolnou částku bankovním převodem na číslo transparentního účtu 5664950001/5500. Vaším finančním darem podpoříte konkrétní projekty. Nezapomeňte nám poslat údaje potřebné pro vystavení potvrzení o přijetí daru či darovací smlouvy.

Můžete nám pomoci uskutečňovat naše cíle poskytnutím jiné bezplatné služby?
Chcete-li se stát dobrovolníkem, zatelefonujte nám na číslo: 596 910 022, nebo napište na e-mailovou adresu: orosenbergerova@dr-naproti.cz