Výstavy

Vážení umělci,

vážíme si Vašeho zájmu vystavovat v prostorách sociálního podniku Mléčný bar NAPROTI. Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím:

 • Prostory mléčného baru NAPROTI jsou prioritně určeny pro provoz sociálního podniku v oblasti pohostinství,
 • výstavní prostory poskytujeme zdarma,
 • pro umístění výstavy jsou primárně určeny zdi centrální místnosti provozovny,
 • termín výstavy a veškeré požadavky je třeba si domluvit s odpovědným pracovníkem,
 • instalace děl probíhá za asistence pracovníka mléčného baru,
 • instalace a demontáž výstavy nesmí kolidovat s navazující výstavou a běžným provozem mléčného baru,
 • škodu vzniklou během instalace nebo demontáže zaviněnou vystavujícím hradí vystavující,
 • doba trvání výstavy je zpravidla čtyři týdny,
 • souběžně s konáním výstavy mohou probíhat v mléčném baru i jiné akce,
 • události budou propagovány na Facebooku sociálního Družstva NAPROTI, vaše propagační materiály můžeme umístit v provozovně mléčného baru.

Podmínky organizace vernisáže:

 • Občerstvení na vernisáž zajišťuje vystavující na vlastní náklady pouze z nabídky mléčného baru,
 • vernisáž začíná nejdříve od 17:30 hodin,
 • náklady vzniklé v souvislosti s realizací vernisáže hradí vystavující, jde především o zajištění obsluhy, energie a úklid nad rámec běžné otvírací doby. Smluvní cena je 650 Kč/hod.

Na spolupráci s vámi se těší tým pracovníků Mléčného baru NAPROTI.


Odpovědný pracovník: Daniel Kovárik, tel. číslo 724 360 556